Afspraak maken

Spreekuur 

Voor het spreekuur maakt u altijd een afspraak. Dagelijks hebben wij in de ochtend en in de middag mogelijkheden voor u om het spreekuur te bezoeken. 

Voor een afspraak wordt 15 minuten gereserveerd. Verwacht u meer dan 15 minuten nodig te hebben voor uw klacht of wilt u meerdere klachten bespreken? Geef het aan bij het maken van de afspraak, zodat wij meer tijd voor u kunnen reserveren. Een afspraak maken kan telefonisch via de assistente.

LET OP: i.v.m. de coronacrisis is het tijdelijk NIET mogelijk om online een afspraak te maken. 

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. 

Huisbezoek 

Wanneer het om medische redenen niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kunnen wij u ook thuis bezoeken.
De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.